Đồng hồ để bàn 20

IMG_2758
IMG_2758

Đồng hồ để bàn kashi

GKDB20

Công nghệ: in nội dung theo yêu cầu