Đồng hồ để bàn19

IMG_2755
IMG_2755

Đồng hồ để bàn báo thức kashi

GKDB 19

Công nghệ: in nội dung trên mặt đồng hồ theo yêu cầu