Đồng hồ để bàn 22

IMG_2752
IMG_2752

Đồng hồ để bàn Kashi ( có báo thức)

GDB22

Công nghệ: in nội dung theo yêu cầu