Đồng hồ để bàn 24

IMG_20160324_095435
IMG_20160324_095435

Đồng hồ để bàn, báo thức Kana

Chất liệu: gỗ tự nhiên kết hợp kính, máy nhật

GDB24

In nội dung logo và chữ lên sản phẩm theo yêu cầu

Bảo hành 2 năm về máy