Đồng hồ để bàn 15

Crystal-Table-Clock
Crystal-Table-Clock

Đồng hồ pha lê để bàn

GDB 15

Chất liệu: pha lê cao cấp