Đồng hồ để bàn 13

dong ho pha le1
dong ho pha le1

Đồng hồ để bàn bằng pha lê

Chất liệu: pha lê cao cấp, máy bằng kim loại

Công nghệ: khắc laze bề mặt theo yêu cầu
GDB 13