Đồng hồ để bàn 08

GKDB-12
GKDB-12

Đồng hồ để bàn 2 bắt tay cầu bản đồ
GDB 08
Chất liệu: nhựa,kim loại