Đồng hồ để bàn 28

GKDB 11
GKDB 11

Đồng hồ để bàn pha lê
GDB 28
Chất liệu: pha lê, kim loại