Đồng hồ để bàn 32

DSC_0289
DSC_0289

Đồng hồ để bàn pha lê
GDB 32
Chất liệu: pha lê, kim loại

Đơn hàng tối thiểu: 30 chiếc