Đồng hồ để bàn 12

dong ho pha le 4
dong ho pha le 4

Đồng hồ để bàn pha lê

Chất liệu: pha lê cao cấp, máy bằng kim loại
GDB 12