Đồng hồ để bàn 04

GKDB-04
GKDB-04

Đồng hồ để bàn
GDB 03
Chất liệu: nhựa, kim loại