Đĩa sơn mài 01

SM-01
SM-01

Đĩa sơn mài
SM 01
Bộ gồm 3 chiếc kích thước 19×19,22×22,25×25 cm

Categorized in