Đĩa pha lê 12

D09
D09

Đĩa pha lê

Công nghệ: in khắc chữ theo yêu cầu

Sản phâm đựng trong hộp carton tiêu chuẩn.

Categorized in