Cúp pha lê 51

DSC_0108
DSC_0108

Cúp pha lê ngôi sao
Chất liệu: pha lê trắng, pha lê đen, ngôi sao bằng đồng

GC51

Công nghệ: in, khắc chữ theo yêu cầu

Số lượng đặt tổi thiểu: 30 sản phẩm

Categorized in