Cúp pha lê 27

img_6959
img_6959

Cúp pha lê giải Golf
GC 26
Kích thước: cao 30cm
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in,khắc nội dung

Categorized in