Cúp pha lê 15

IMG_20180402_150718
IMG_20180402_150718

Cúp pha lê Number 1
GC 26
Kích thước: 25-31cm

Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in