Cúp pha lê 15

z 075.N (31)
z 075.N (31)

Cúp pha lê chữ S
GC 26
Kích thước:cao 31cm
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in