Cúp pha lê 23

GC 23
GC 23

Cúp pha lê
GC 23
Kích thước: Size 1 345mm, Size 2 cao 290mm, Size 3 cao 250mm, Size 4 cao 230mm, Size 5 cao 210mm
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in