Cúp pha lê 22

GC 22
GC 22

Cúp pha lê
GC 22
Kích thước:
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung