Cúp pha lê 35

DSC_0143
DSC_0143

Cúp pha lê number 1
GC 21
Kích thước:
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in