Cúp pha lê 20

GC 20
GC 20

Cúp pha lê tennis
GC 20
Kích thước:
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung