Cúp pha lê 19

GC 19
GC 19

Cúp pha lê bóng bàn
GC 19
Kích thước:
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung