Cúp pha lê 18

GC 18
GC 18

Cúp pha lê
GC 18
Kích thước: Size 1 cao 305mm, Size 2 cao 275mm
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in