Cúp pha lê 17

cúp pha lê
cúp pha lê

Cúp pha lê
GC 17
Kích thước: cao 290mm, 310mm
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in