Cúp pha lê 26

img_6973
img_6973

Cúp pha lê ngôi sao nghiêng
GC 26
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in