Cúp pha lê 13

GC 13
GC 13

Cúp pha lê vát tia mặt trời
GC 13
Kích thước: Size 1 cao 330mm, Size 2 cao 310mm, Size 3 cao 300mm, Size 4 cao 255mm
Chất liệu: pha lê trong, tia mặt trời khắc laze bề mặt
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in