Cúp pha lê 09

IMG_6221
IMG_6221

Cúp pha lê 3 cạnh gắn nón trắng
GC 09
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in