Kỷ niệm chương đồng 06

20132005091341
20132005091341

Kỷ niệm chương đồng

Chất liệu: đồng mạ vàng

Công nghệ: ăn mòn, dập nổi