Cốc uống bia 05

GLC-16
GLC-16

Cốc uống bia Ocean  quai thổ bộ 6 chiếc
GLC P00840

Kích thước: 67x80x88mm

Dung tích: 355ml
Công nghệ: in, khắc