Cốc thủy tinh 36

UG367 copy
UG367 copy

Cốc thủy tinh uống bia Thái Lan ( bộ 6 chiếc)

GLC36

Thông số sản phẩm:

  • Capacity : 375 ml / ~13 Oz
  • TD : 69 mm.
  • MD : 106 mm.
  • BD : 65 mm.
  • H : 153 mm.
  • Packing : 6/48 (~26.5 kg.)

Công nghệ: in màu ủ nhiệt nội dung