Cốc thủy tinh 33

UG388
UG388

Cốc thủy tinh UG thái lan

GLC388

Thông tin sản phẩm:

  • Capacity : 240 ml.
  • TD : 69 mm.
  • MD : – mm.
  • BD : 58 mm.
  • H : 95 mm.
  • Packing :
    • 6/48 (9.7 kg.)
    • 6/72 (14.5 kg.)

Công nghệ: in màu ủ nhiệt nội dung theo yêu cầu