Cốc thủy tinh 31

IMG_6282
IMG_6282

Cốc thủy tinh Luminarc ( 3 dáng khác nhau) bộ 6 chiếc

GLC 31

Công nghệ: in khắc nội dung theo yêu cầu

Categorized in