Cốc thủy tinh 28

4-4
4-4

Cốc thủy tinh thái lan ( bộ 6 chiếc)

GLC338

Thông tin sản phẩm:

  • Capacity : 265 ml / ~9 Oz
  • TD : 78 mm.
  • MD : – mm.
  • BD : 51 mm.
  • H : 97 mm.
  • Packing : 6/72 ( ~18.4 kg.)

Công nghệ: in màu ủ nhiệt nội dung theo yêu cầu