Cốc thủy tinh 27

UG343 copy
UG343 copy

Cốc thủy tinh thái lan ( bộ 6 chiếc)

GLC343

Thông tin sản phẩm:

  • Capacity : 340 ml / 11 Oz
  • TD : 83 mm
  • MD : 113 mm..
  • BD : 52 mm.
  • H : 103 mm.
  • Packing : 6/48 (~15 kg.)

Công nghệ: in màu ủ nhiệt nội dung theo yêu cầu