Cốc thủy tinh 26

UG-350 copy
UG-350 copy

Cốc thủy tinh UG thái lan ( bộ 6 chiếc)

GLC350

Thông số sản phẩm:

  • Capacity : 245 ml / 9 Oz.
  • TD : 75 mm.
  • MD : – mm.
  • BD : 71 mm.
  • H : 85 mm.
  • Packing : 6/72  (~22 kg.)

Công nghệ: in ủ nội dung trên cốc theo yêu cầu