Cốc thủy tinh 25

1111
1111

Cốc thủy tinh luminarc bộ 6 chiếc
GLC 25
Dung tích: loại bé 200ml, loại to 300ml
Công nghệ: in khắc nội dung theo yêu cầu