Cốc thủy tinh 24

P1060656 copy
P1060656 copy

Cốc thủy tinh Luminarc bộ 6 chiếc
GLC 24
Dung tích: loại thấp 270ml, loại cao 420ml
Công nghệ: in khắc nội dung theo yêu cầu