Cốc thủy tinh 21

COC 8
COC 8

Cốc thủy tinh ocean Thái lan
GLC 13312
Dung tích: 225ml
Kích thước: cao 85ml, đường kính miệng 80,5mm, đường kính đáy 84,5mm
Công nghệ: in màu