Cốc thủy tinh 20

coc thuy tinh 02
coc thuy tinh  02

Cốc thủy tinh UG Thái Lan
GLC 389

Thông tin sản phẩm:

  • Capacity : 306 ml / 10.5 Oz
  • TD : 84 mm.
  • MD : – mm.
  • BD : 68.4 mm.
  • H : 94 mm.
  • Packing : 6/48 (~12.56 kg.) / 6/72 (~18.89 kg.)

Công nghệ: in màu, ủ nhiệt