Cốc thủy tinh 18

GLC-01
GLC-01

Cốc thủy tinh UG lùn bộ 6 chiếc
GLC 19
Kích thước: cao 80mm
Dung tích: 220ml
Công nghệ: in, khắc