Cốc thủy tinh 16

coc
coc

Cốc thủy tinh lucky bộ 6 chiếc
GLC356

Thông tin sản phẩm:

  • Capacity : 256 ml / 8.5 Oz
  • TD : 78 mm.
  • MD : – mm.
  • BD : 68 mm.
  • H : 87 mm.
  • Packing : 6/72 (17 kg.)

Công nghệ: in, khắc