Cốc thủy tinh 15

IMAG1164
IMAG1164

Cốc thủy tinh  Luminarc đáy vuông bộ 6 chiếc
GLC 15

Chiều cao: 90mm

Dung tích: 300ml
Công nghệ: in, khắc