Cốc thủy tinh 13

8-2
8-2

Cốc thủy tinh bộ 6 chiếc
GLC 13
Kích thước: cao 83mm
Dung tích: 205ml
Công nghệ: in, khắc