Cốc thủy tinh 12

GLC-08
GLC-08

Cốc thủy tinh Ocean đáy xoáy bộ 6 chiếc
GLC J12312
Kích thước: cao 83mm
Dung tích: 200ml
Công nghệ: in, khắc