Cốc thủy tinh 11

GLC-09
GLC-09

Cốc thủy tinh UG cao bộ 6 chiếc
GLC 335

Thông tin sản phẩm:

  • Capacity : 280 ml / 10 Oz.
  • TD : 66 mm.
  • MD : – mm.
  • BD : 48 mm.
  • H : 124 mm.
  • Packing : 6/72 ( ~20 kg).

Công nghệ: in, khắc