Cốc thủy tinh 06

UG332
UG332

Cốc uống bia bộ 6 chiếc
GLC 332

Thông tin sản phẩm:

  • Capacity : 355 ml / ~12.5 Oz
  • TD : 82 mm.
  • MD : 120 mm.
  • BD : 81 mm.
  • H : 111 mm.
  • Packing : 6/48 (~22.5 kg.)

Công nghệ: in, khắc