Cốc bia có quai 37

UG315
UG315

Cốc thủy tinh uống bia Thái Lan ( bộ 6 chiếc)

GLC37

Thông tin sản phẩm:

  • Capacity : 380 ml.
  • TD : 74 mm.
  • MD : 112 mm.
  • BD : 62 mm.
  • H : 140 mm.
  • Packing : 6/36
  • ( 20 kg.)

Công nghệ: in màu ủ nhiệt nội dung