Cốc bia có quai 35

IMG_0128
IMG_0128

Cốc uống bia UG Thái lan ( bộ 6 chiếc)

GLC36

Thông tin sản phẩm:

  • Capacity : 385 ml.
  • TD : 76 mm.
  • MD : 108 mm.
  • BD : 68 mm.
  • H : 130 mm.
  • Packing : 6/72 (~29.2kg.)

Công nghệ: in màu ủ nhiệt nội dung theo yêu cầu