Chặn giấy pha lê 22

IMG_6550
IMG_6550

Chặn giấy pha lê chữ nhật

GCG22

Công nghệ: bắn laze 2D bên trong

Categorized in