Chặn giấy pha lê 18

de ban fale1
de ban fale1

Chặn giấy để bàn pha lê
GCG 18
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: bắn laze, khắc

Categorized in