Chặn giấy pha lê 13

PA03
PA03

Chặn giấy pha lê hình kim cương có đế
GCG 13
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in